Co zrobić gdy dziecko jest ofiarą przemocy?

 • WARTO WIEDZIEĆ

  22-12-21

  Dzieci są najbardziej wrażliwą populacją w naszym społeczeństwie. Są też najbardziej zaniedbywane i poddawane nadużyciom. Niestety maltretowanie dzieci jest nadal poważnym problemem w wielu częściach świata. Szacuje się, że jedno na pięcioro dzieci będzie wykorzystywane seksualnie, zanim osiągną dorosłość, i bardzo często zdarza się, że takie przestępstwa mają miejsce, gdy dziecko nie jest świadome swojego otoczenia.

  Przemoc wobec dziecka – postępowanie w przypadku jej stwierdzenia

  Musimy porozmawiać na temat przemocy wobec dzieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z poważnych i często śmiertelnych konsekwencji przemocy domowej. Dziecko jest istotą bezbronną i musi być chronione przed takimi sytuacjami. Jednak w wielu przypadkach nie jest to możliwe z powodu braku wiedzy na ten temat lub z powodu braku środków, a nawet orzeczeń sądowych, które nie uwzględniły sytuacji i nie chroniły dzieci. Dlatego powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób możemy zapobiec takim sytuacjom.

  Przemoc wobec dziecka – przyczyny i mechanizmy powstawania

  Przyczyn przemocy wobec dzieci jest wiele. Ale najczęstszą przyczyną jest przemoc domowa. Często widać, że kobiety są ofiarami przemocy domowej, a mężczyźni sprawcami. Dzieje się tak, ponieważ mężczyźni mają większą władzę niż kobiety, dzięki czemu mogą łatwo kontrolować swoje żony i zmuszać je do robienia tego, co chcą.

  Brakuje świadomości przyczyn i mechanizmów przemocy wobec dziecka. Nie chodzi o to, że nie ma świadomości, ale o to, że ludzie nie wiedzą, co zrobić, gdy spotkają się z takim problemem.

  Przemoc wobec dziecka – skutki psychiczne i fizyczne

  Społeczny problem krzywdzenia dzieci narastał w ciągu ostatnich kilku dekad. Rozpowszechnienie krzywdzenia dzieci jest silnie skorelowane z poziomem ubóstwa w danym kraju. W niektórych krajach, takich jak Indie, nie ma przepisów zabraniających wykorzystywania dzieci, a stosowanie przemocy lub siły fizycznej wobec dzieci jest powszechną praktyką wśród rodziców i innych członków rodziny.

  W przeszłości wierzono, że przemoc jest spowodowana niekontrolowanym gniewem. Jednak ostatnie badania wykazały, że dzieci również mogą być agresywne. Wynika to z ich rozwoju emocjonalnego i sposobu, w jaki przetwarzają informacje.

  Przemoc wobec dziecka – skutki społeczne

  Społeczne konsekwencje aktu przemocy wobec dzieci to temat szeroko badany. Przeprowadzono wiele badań, aby zrozumieć społeczne skutki krzywdzenia dzieci. W rezultacie rośnie zrozumienie społecznych skutków tego problemu.

  W przeszłości, gdy nie było prawa zabraniającego krzywdzenia dzieci, nie uważano tego za przestępstwo. Ale dzisiaj stało się to poważnym problemem i wpływa na życie dzieci na całym świecie.

procedura postepowania w przypadku przemocy wobec dziecka

Przemoc wobec dziecka – definicja i rodzaje

WHO definiuje cztery główne kategorie:

 • zaniedbanie,
 • przemoc fizyczna,
 • przemoc słowna i emocjonalna,
 • przemoc seksualna.

Rozróżnia się "czyny" wobec dzieci poniżej trzeciego roku życia, które stanowią poważne wykroczenia dla tej grupy wiekowej - takie jak bicie ich przedmiotami - oraz inne formy maltretowania dzieci starszych, np. nastolatków, których zachowanie niekoniecznie musi być prawnie kwalifikowane jako przestępstwo, ale mimo to wymaga uwagi ze strony pracowników służb socjalnych pracujących z rodzinami.

Przemoc w rodzinie - objawy i konsekwencje

Istnieje ogromna ilość badań dotyczących przemocy domowej i jej konsekwencji. Ten artykuł dotyczy najczęstszych objawów i konsekwencji przemocy domowej.

Przemoc domowa to poważny problem. Może powodować fizyczne, psychologiczne i społeczne konsekwencje dla ofiar i ich rodzin.

Czasem osoba, która doświadczała przemocy w przeszłości, może sama stać się sprawcą.

Kiedy rodzice stosują przemoc wobec dzieci?

Rodzice mogą stosować przemoc jako formę dyscypliny, kiedy czują, że dziecko ich nie słucha lub nie wykonuje ich poleceń. Rodzice sięgają po przemoc także po to, by zmienić pewne zachowania, takie jak nieposłuszeństwo czy brak szacunku, które są postrzegane przez dorosłych jako niedopuszczalne i wykraczające poza to, co można skorygować za pomocą przerwy.

W innych przypadkach rodzice stosują nieuzasadnioną przemoc wobec dzieci, ponieważ jest to sposób na odreagowanie frustracji spowodowanej problemami w pracy, w innych związkach oraz w wyniku wydarzeń życiowych, takich jak rozwód.

Przemoc wobec dziecka - jaka jest procedura postępowania?

Pierwszym krokiem jest podjęcie natychmiastowych działań i usunięcie dziecka z agresywnego środowiska. Następnym krokiem jest skontaktowanie się z policją lub ośrodkiem pomocy społecznej. Pozwoli to pracownikowi socjalnemu lub śledczemu na rozmowę z Tobą, ocenę sytuacji i ustalenie, czy sąd powinien przejąć opiekę nad dzieckiem.


Autor Zkpig7