ERASMUS+ w szkole podstawowej - dlaczego warto go wprowadzić?

 • WARTO WIEDZIEĆ

  16-02-22

  Znaczenie międzynarodowej koordynacji w dziedzinie edukacji jest od dawna znane i przynosi wiele korzyści. Program ERASMUS+ w szkole podstawowej pozwala na taką globalną współpracę w ramach instytucji edukacyjnych, ponieważ uczestniczą w nim setki szkół z ponad 30 krajów. Nauczyciele mogą również doświadczyć, jak wygląda nauczanie za granicą, spędzając określony czas z klasami w innym kraju; uczniowie mają więcej okazji, by poznać ludzi z innych kultur i dowiedzieć się, jak wygląda ich życie.

  ERASMUS+ w szkole podstawowej - podsumowanie pierwszych lat funkcjonowania programu

  Program Erasmus+ jest inicjatywą Unii Europejskiej (UE), która wspiera współpracę z krajami partnerskimi: Turcją, Chorwacją i Islandią. Ma on na celu wzmocnienie jedności Europy poprzez zachęcanie do mobilności w ramach edukacji, szkoleń lub wymiany młodzieży. W szkole podstawowej - podsumowanie pierwszych lat programu było szansą szczególnie dla tych trzech krajów, ponieważ po niedawnym odzyskaniu niepodległości wciąż rozwijają one swoje systemy edukacyjne.

  ERASMUS+ w szkole podstawowej - jakie projekty można realizować?

  • Wymiana wycieczek/projektów ze szkołami partnerskimi w UE lub w innych krajach w celu poznawania różnych kultur i dzielenia się doświadczeniami.
  • Uczniowie mogą przygotować projekt na wybrany przez siebie temat, w ramach którego odwiedzą inną szkołę (lub muzea itp.).
  • Uczniowie z zagranicy mogą przyjechać i przedstawić prezentacje na ważne dla nich tematy - np. dotyczące uchodźców; byłaby to także okazja do międzynarodowej wymiany między klasami.
ERASMUS plus w szkole podstawowej

ERASMUS+ w szkole podstawowej - zalety programu

Program Erasmus+ to finansowany przez UE program wymiany studentów. Przynosi on szereg korzyści uczestniczącym w nim szkołom i ich uczniom, nie tylko pod względem poprawy zdolności uczniów do uczenia się z innych kultur, ale także daje im kontakt z nowymi metodami i językami, które mogą otworzyć możliwości wyboru przyszłej kariery zawodowej lub studiów.

ERASMUS+ w szkole podstawowej - jakie korzyści przynosi?

Znaczenie międzynarodowej koordynacji w dziedzinie edukacji jest od dawna znane i przynosi wiele korzyści. Program ERASMUS+ w szkole podstawowej pozwala na taką globalną współpracę w ramach instytucji edukacyjnych, ponieważ uczestniczą w nim setki szkół z ponad 30 krajów.

Nauczyciele mogą również doświadczyć, jak wygląda nauczanie za granicą, spędzając określony czas z klasami w innym kraju; uczniowie mają więcej okazji, by poznać ludzi z innych kultur i dowiedzieć się, jak wygląda ich życie.


Autor Zkpig7