Zasady przetwarzania danych osobowych w szkole podstawowej

 • WARTO WIEDZIEĆ

  24-03-22

  Rola administratora bezpieczeństwa informacji w szkole podstawowej polega na monitorowaniu i identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, a także na współpracy z innymi pracownikami, takimi jak administrator sieci lub systemów. Do jego obowiązków należy także dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy byli świadomi swoich obowiązków związanych z przetwarzaniem danych wrażliwych.

  Rola administratora bezpieczeństwa informacji w szkole podstawowej

  Szkoły podstawowe, będące celem ataków cybernetycznych i kradzieży danych, potrzebują administratora bezpieczeństwa, który będzie dbał o bezpieczeństwo szkoły. Oto niektóre z jego obowiązków:

  • Prowadzenie kampanii uświadamiającej na temat bezpieczeństwa cybernetycznego w celu zapobiegania przyszłym atakom na uczniów i pracowników.
  • Wdrażanie odpowiednich zasad dostępu do danych i zasad korzystania z nich oraz organizowanie regularnych sesji szkoleniowych.
  • Opracowywanie procedur, które pomogą chronić systemy informatyczne przed nieuprawnionym dostępem.
RODO - ochrona danych osobowych w szkole podstawowej

Prawa osób których dane dotyczą w związku z RODO

 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz wszelkich innych informacji uzupełniających, które są przekazywane wraz z tymi danymi (np. źródło gromadzenia danych).
 • Mogą one bez wahania skontaktować się z administratorem lub podmiotem przetwarzającym te dane, jeżeli nie są zadowolone z tego, jak któryś z tych podmiotów radzi sobie z ich prawami wynikającymi z RODO; czyniąc to, mogą również zażądać usunięcia takich danych z rejestrów prowadzonych przez wspomnianych administratorów/przetwarzających, a nawet wnieść skargi dotyczące nieuczciwych praktyk przetwarzania danych do krajowych organów regulacyjnych na szczeblu UE za pośrednictwem organów publicznych lub sądów właściwych do rozpatrywania sporów wynikających z konkretnych kontekstów.
 • Wnioski o usunięcie danych powinny być rozpatrywane jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania, chyba że złożono od nich odwołanie, które zawiesza ich wykonanie do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie.

Autor Zkpig7